بینجین

گزارش تست

 • دانلود
  گزارش بازرسی پارچه نسوز 0.6mm
 • دانلود
  پارچه تزئینی برای کرکره آتش نشانی
 • دانلود
  پارچه خاکستری SGS
 • دانلود
  TSW (20110333)
 • دانلود
  نوار سیلیکونی فودا
 • دانلود
  پارچه ضد تشعشع
 • دانلود
  پارچه نسوز 0.3mm
 • دانلود
  پارچه نسوز 0.5mm
 • دانلود
  پارچه نسوز 0.8mm
 • دانلود
  پارچه نسوز 1.0mm
 • دانلود
  پارچه ضد حریق با دمای بالا برای دیوار عمودی نگهدارنده دود 0.5 میلی متر
 • دانلود
  پارچه ضد حریق با دمای بالا برای دیوار عمودی نگهدارنده دود 0.6 میلی متر
 • دانلود
  پارچه ضد حریق با دمای بالا برای دیوار عمودی نگهدارنده دود 0.8 میلی متر